életrajz

Négygyermekes édesanya, férjének több mint 35 éve hűséges társa. A jogi diplomát 1987-ben szerezte meg. Bírói hivatása önkéntes átmeneti felfüggesztéséig a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán dolgozott.

Édesanyjától, Petneházy Melindától és édesapjától, a nemzetközileg is elismert jogtudóstól, néhai Herczegh Gézától életre szóló lelki és szellemi útravalót kapott. A szerény körülmények között élő értelmiségi család az állampárti időkben is a polgári tradíciók értékvilágát követte. Ezt a csöndes, de elszánt értékválasztást cseppben a tengerként tükrözi az a történet is, amely jogi tanulmányai megkezdéséhez kötődik. A nyolcvanas évek elején, amikor az egyetemi jelentkezéshez csatolt iskolai jellemzést Herczegh Anita hazavitte szüleinek aláírásra, édesapja egy szelíd mozdulattal törölte az akkor a szocializmus iránti elkötelezettségre utaló kötelező formulát, és a családi háttérről szóló első mondat helyére ezt írta: demokrata családban nevelkedett. Az őszinteség, a kötelességtudat, a hűség és az életszeretet szülői példája meghatározó volt mind Herczegh Anita, mind testvére, Károly számára.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karára – ahol a pécsi középiskolai évek után folytatta tanulmányait – a humán tudományok, a történelem és a kultúra iránti érdeklődés vonzotta. Az akkor már végzős Áder Jánossal elsőéves joghallgatóként egy egyetemi sítáborban ismerkedett meg. Még nem volt 20 éves, amikor 1984-ben összeházasodtak. Egyetemi évei alatt férjével együtt, aki akkor már az MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársaként dolgozott, egy darabka, Csornán bérelt föld műveléséből egészítették ki fiatal családjuk megélhetését.

Első gyermeke a diploma megszerzését követően született meg. 1993-ban, amikor bírói kinevezést megkapta, már harmadik gyermekét várta. 16 év hivatásában eltöltött év után, amikor Áder Jánost európai parlamenti képviselőnek választották, a család érdekében felfüggesztette a munkáját a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, s férjével együtt Brüsszelbe költözött. Az unió fővárosában érdeklődéssel kapcsolódott be a helyi közösségek életébe, melynek alakításában kulturális nyitottságán túl a bridzs szeretete is segítette. Az új életformába való gyors beilleszkedésében nagy hasznát vette német, angol és itt megszerzett francia nyelvtudásának.

Tiszteli a korábbi köztársasági elnökök feleségeinek karitatív tevékenységét, és mindazt, amit a hagyományok ápolásáért tettek és tesznek. Az általuk megkezdett munka folytatása mellett annak elősegítését is feladatának tekinti, hogy a közéletben több figyelmet kaphassanak a tehetséges gyermekek, fiatalok és az értük dolgozó szervezetek is.

A bírói munkát életre szóló hivatásának tekinti, melynek majdani folytatása továbbra is a legfontosabb céljai közé tartozik. A család nyugalmánál és biztonságánál azonban semmi sem foglalhat el előkelőbb helyet a számára. A gyermeknevelés mellett a főzés szeretete, a kézművesség és a rendszeres sport is természetes része az életének. A téli sí- és a nyári vízitúrák évtizedek óta elmaradhatatlan családi programot jelentenek. Míg környezete józanságát, nyíltságát, tájékozottságát és empátiáját tiszteli leginkább, számára az anyaként való helytállás a legfontosabb. Gyermekei közül Borbála, a legidősebb lány maga is jogász lett, András gazdasági főiskolát végzett, Orsolya a művészetek iránt érdeklődik, s a legkisebb, Júlia pedig középiskolai tanulmányait végzi.