Napló

Emlékezetes programok, emlékezetes emberek

2019. április 05.

Szegénységében is gazdaggá tett vidék

Kárpátalja szépséges tájaira már több utam vezetett. Kedves emlékként őrzöm találkozásaimat a ráti és a nagydobronyi, a munkácsi és a beregszászi magyar emberekkel. A gyermekotthonokban, templomokban vagy más közösségi helyszíneken tett látogatások megannyi felejthetetlen élménnyel tettek gazdagabbá.
Ott kívántam lenni ezért akkor is, amikor Kárpátalja érkezett Budapestre. A IV. Szeretünk Kárpátalja Esten, a Duna Palotában a széksorokat teljesen megtöltő nézők mind ugyanazzal a szándékkal érkeztek lerövidíteni a távolságot köztünk és a kárpátaljai magyarság között, támogatás nyújtásával is kifejezni az összetartozásunkat. Az est a Tisza forrásvidékén működő gyertyánligeti és rahói Magyar Ház javát szolgálta. A távoli, de mégis közeli tájról itt volt közöttünk Mácsek Szidónia néni is, aki a gyertyánligeti Karitász vezetőjeként évtizedek óta rendületlenül dolgozik a helyi magyar közösségért.
„A Felső-Tiszavidékén a magyar közösség ma is él, köszönhetően az elszánt magyar pedagógusoknak, akik nem adták fel az anyanyelv oktatását és újratanítását, köszönhetően a gyermekek szüleinek, akik az iskolaválasztással is kiálltak a nemzethez tartozásuk mellett, és köszönhetően mindazoknak, akik képesek voltak összeszedni a túléléshez szükséges erőforrásokat Kárpátalja hátsó szegletében” – mondtam köszöntőmben. Jó volt látni, hogy az összetartozás ügyére milyen sokan megmozdulnak, hogy a legsanyarúbb sorsot is elviselő kárpátaljai magyar közösség ügye ma is milyen erős hívó szó. Talán azért is, mert aki adakozni jön egy ilyen jótékony célú rendezvényre, maga is gazdagodhat. A külhonban élő magyarok megmaradásért vívott küzdelme ugyanis bennünket is segít abban, hogy újra és újra tudatosítsuk, melyek életünk valódi értékei: a család, az egymás iránti szeretet és az Istenbe vetett hit.