Napló

Emlékezetes programok, emlékezetes emberek

2016. május 23.

Közös nevező

Az igazi példaképek mindig egységet teremtő személyiségek, mert az általuk képviselt alapvető emberi értékekkel egymástól több ezer kilométerre – vagy ha úgy tetszik, mérföldre – élők is képesek azonosulni. Olyanok ők, mint a matematikában a közös nevező: a különbözők között megtalált azonosság. Becket Szent Tamás ilyen példakép. Tisztesség, hűség, méltóság, törvénytisztelet, szabadság, hagyományőrzés. Olyan morális elvek, amiket a britek és a magyarok is magukénak vallanak. Köszöntőjében János így fogalmazta meg: ezek azok az értékek, amelyeken közös otthonunk, Európa nyugszik. Becket Szent Tamás Esztergomban őrzött ereklyéit nagyszabású rendezvénysorozat keretében mutatták be Londonban. A program első szentmiséjét a Westminster-székesegyházban celebrálta Erdő Péter bíboros anglikán és katolikus hívek előtt – egy angol származású szent Magyarországról hozott ereklyéi előtt. Becket Szent Tamás szellemisége ott akkor egységbe kovácsolt minket, felekezettől és országhatároktól függetlenül.