Napló

Emlékezetes programok, emlékezetes emberek

2018. szeptember 28.

A torinói lepel titka

A 777 keresztény internetes honlap szerkesztői meghívására Dr. John Jackson, amerikai fizikus, a torinói lepel szakértője Budapesten tartott előadást a szakrális lepelről. A hallgatóság teljesen megtöltötte az ország legnagyobb nézőtérrel rendelkező színházát, az Erkelt. Érdeklődéssel hallgattam a professzort, aki abban a szerencsében részesült, hogy egy tudóscsapat tagjaként megvizsgálhatta, és évtizedeken át kutatta a különleges kegytárgyat. Őt magát az elvégzett vizsgálatok megerősítették abbéli meggyőződésében, hogy ez a lepel Jézus Krisztus halotti leple volt. Számos mérési eredményt és tudományos következtetést ismertetett a hallgatósággal. Közben arra is rámutatott, hogy az emberiség történetében a legnagyobb dolgok nem a tudomány felfedezéseiből, hanem a hit meggyőző erejéből születtek. A mellettem ülő Böjte Csaba testvér megerősítette ezt: számára nincs szükség további bizonyítékokra, így is mélyen hisz benne, hogy a lepelről a Megváltó arca néz ránk.